Na tym etapie rozwoju projektu nie potrzebny jest manual.